White paper IP-aspects in software

(English translation below.)

De Stichting IPv6 Nederland heeft een white paper gepubliceerd over de IPv6-aspecten van applicatiesoftware. Het document behandelt in detail de afhankelijkheden van de IP-versie die in programmacode kunnen voorkomen en de risico’s in het netwerkgebruik die daarmee gepaard gaan. Aan de hand van een classificatie van de risico’s kunnen managers een plan van aanpak opstellen voor inspectie en aanpassing van bestaande software.

Nadat in 2010 in een onderzoek van de Software Improvement Group was aangetoond dat 1 op de 12 recent gebouwde informatiesystemen zou kunnen falen bij een transitie van de IT infrastructuur naar IPv6 (zie http://www.sig.eu/en/IPv4-dependency), is deze publicatie juist gericht op het opsporen van versieafhankelijkheid en het wegnemen van risico’s. Het document belicht de identificatie van risico’s, en geeft richting aan organisaties hoe zij een begin kunnen maken met het geschikt maken van hun applicatiesoftware voor IPv6.

Het white paper is in het Engels geschreven.

The Netherlands IPv6 Foundation has published a white paper about IP version dependency in application software. The white paper describes in detail which IP version dependencies could occur in source code and the associated risks in network usage. Based on a classification of the risks, managers can establish a plan for inspection and modification of existing software.

The white paper is written in English.