Onderzoek: Nederlandse organisaties sluiten nog de ogen voor IPv6

Slechts 33% van de respondenten denkt op tijd klaar te zijn voor IPv6

Den Haag, 30 november 2016: Nederlandse organisaties hebben weinig haast met de invoering van IPv6. Organisaties slagen er maar niet in om de omschakeling naar de laatste versie van het internetprotocol te agenderen. IT-beslissers erkennen de urgentie niet en de voorbereidingen komen daardoor maar langzaam op gang.

Dat blijkt uit onderzoek dat Pb7 Research heeft uitgevoerd in opdracht van Stichting IPv6 Nederland. In het onderzoek, dat in samenwerking met CloudWorks is uitgevoerd, heeft Pb7 Research 120 IT-beslissers gevraagd naar de voorbereidingen van hun organisatie op IPv6. Peter Vermeulen, Pb7 Research: “Organisaties binnen de overheid zijn aanzienlijk meer bezig met IPv6 dan organisaties uit het bedrijfsleven. Het bewustzijn is hoger, het staat hoger op de agenda en er worden meer stappen genomen. Helaas zegt dat meer over het bedrijfsleven dan
over de overheid, want de voortgang laat sterk te wensen over”.

De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek op een rij:

  • Slechts één op de drie Nederlandse organisaties (33%) denkt op tijd klaar te zijn voor IPv6. Daar staat tegenover dat maar weinig organisaties (13%) denken dat ze in de problemen gaan komen als de IPv4-adressen op zijn.
  • Vooral het bedrijfsleven loopt achter: terwijl 50% van de ICT-bedrijven denkt op tijd klaar te zijn en 36% van de organisaties binnen de overheid, gaat het slechts om 31% van de bedrijven in de zakelijke markt. Binnen de overheid maakt men zich ook meer zorgen over IPv6 dan dat gewone bedrijven dat doen, en blijkt er een bovengemiddelde aandacht voor het onderwerp te zijn.
  • Van de onderzochte organisaties zegt 39% onvoldoende kennis in huis te hebben om de omschakeling naar IPv6 te realiseren. Slechts 27% zegt duidelijk wél over voldoende kennis te beschikken.
  • Wat concrete voorbereidingen betreft, is er nog niet heel veel gebeurd. Slechts 12% van de onderzochte organisaties heeft de urgentie van het thema onderzocht. De voorbereidingen die daar op zouden moeten volgen, zijn nog veel minder vaak afgerond. Zo heeft niet meer dan 2% bijscholing of training afgerond; 7% heeft de technische voorbereidingen afgerond; enzovoorts.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Pb7 Research. Ten behoeve van het onderzoek heeft Pb7 Research afgelopen oktober een online survey uitgezet onder 120 IT-beslissers van Nederlandse organisaties. De respondenten zijn lezers en relaties van CloudWorks, IT Security Magazine en andere IT-publicaties van uitgever FenceWorks. Het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door ECP/Internet.nl, Sitecom, AVM, Surfnet en Strict Consultancy.


Geplaatst

in

, ,

door

Tags: